Τιμοκατάλογος πακέτων και υπηρεσιών

Δες τα κανάλια ανά πακέτο
 • Όροι και προϋποθέσεις αγοράς για Επαγγελματικά πακέτα Μέσω Δορυφόρου

  Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η επιβολή του Τέλους Συνδρομητικής Τηλεόρασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4728/2020, αναστέλλεται για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2022.

  1.Τα πακέτα COSMOTE TV Για Χώρους Εστίασης και Ψυχαγωγίας παρέχονται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη ή 6μηνη παραμονή. Μετά την δέσμευση οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο:

  Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας (12μηνη δέσμευση): 160€/μήνα 

  Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας (6μηνη δέσμευση): 160€/μήνα 
  Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας (χωρίς τα κανάλια COSMOTE SPORT): 27,90€/μήνα. 

  2.Το πακέτο για Ξενοδοχεία (Hotel Pack) παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 6μηνη παραμονή για χρήση αποκλειστικά στα δωμάτια του ξενοδοχείου.

  3. Για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου απαιτείται αποκωδικοποιητής και δορυφορική κεραία.

  Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει την εγκατάσταση της υπηρεσίας COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας μέσω των εξουσιοδοτημένων εγκαταστατών του. Συγκεκριμένα, η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα ΟΤΕ είναι €84,99 (τιμή εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ΟΤΕ € 50 + τιμή κεραιοσυστήματος 60εκ. € 34,99). Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 60εκ., μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου, β) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του Πελάτη γ) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα δ) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.

  Μέγιστη απόσταση εξυπηρέτησης από τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες είναι 30χλμ. πέραν των οποίων καταβάλλεται σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα αν το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού απέχει από την έδρα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα (30 χλμ.), τότε είναι στη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσει από τον Συνδρομητή ως πρόσθετη αμοιβή για τα έξοδα μετακίνησης το ποσό των 0,80€/χλμ. πλέον των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, υπολογιζόμενο για την πέραν των 30 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα του Εγκαταστάτη ως το χώρο εγκατάστασης του Συνδρομητή σε απλή διαδρομή (π.χ. εάν η απόσταση μεταξύ της έδρας του εγκαταστάτη και του χώρου του Συνδρομητή είναι 53 χλμ, η χιλιομετρική αποζημίωση θα είναι (53-30) Χ 0,8€ = 18,4€. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται να ζητήσει και στην περίπτωση που κληθεί να μεταβεί στο Συνδρομητή για συντήρηση/αποκατάσταση βλάβης μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το τέλος άσκοπης μετάβασης του εξουσιοδοτημένου εγκαταστάτη είναι 20€.)

  Εφόσον επιλέξετε η εγκατάσταση της υπηρεσίας COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκαταστάτη ΟΤΕ, τα συνολικά κόστη για την τυπική εγκατάσταση της βασικής υπηρεσίας και του COSMOTE TV MULTIROOM ανέρχονται ως ακολούθως:

  Κόστος Εγκατάστασης Multiroom με νέα κεραία:

           Για 2 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 130€
           Για 3 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 164€
           Για 4 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 198€

  Κόστος Εγκατάστασης Multiroom σε υφιστάμενη εγκατεστημένη κεραία: 

           Για 2 αποκωδικοποιητές: από 45€
           Για 3 αποκωδικοποιητές: από 79€
           Για 4 αποκωδικοποιητές: από 113€

  Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν το κόστος του τετραπλού LNB και το κόστος του επιπλέον ομοαξονικού καλωδίου (έως 30μ) που απαιτείται για τη σύνδεση των επιπρόσθετων αποκωδικοποιητών. Πέραν των παραπάνω ποσών, εφόσον απαιτείται χρήση επιπλέον εξοπλισμών (π.χ. Powerplugs, WiFi Extenders) για την δικτυακή διασύνδεση των αποκωδικοποιητών, το κόστος κτήσης ξεκινά από 37,8€ και κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την διαρρύθμιση του χώρου σας.

  Σημειώνεται και πάλι ότι τα παραπάνω κόστη αφορούν την τυπική εγκατάσταση. Το τελικό κόστος θα οριστεί σε συνεργασία με τον τεχνικό εγκαταστάτη. Η εγκατάσταση Multiroom δεν επιδοτείται. Στην περίπτωση που για την αρχική εγκατάσταση υπάρχει επιδότηση κεραίας ή επιδότηση αρχικής εγκατάστασης αφαιρούνται από τις παραπάνω τιμές οι αντίστοιχες τιμές (για την Κεραία 35€ και για την Εγκατάσταση 50€).

  4. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, πριν από την πάροδο της αντίστοιχης ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει: 

  • για το Πακέτο Για Χώρους Εστίασης και Ψυχαγωγίας το ποσό των 200€ ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο,
  • για το Πακέτο Για χώρους Εστίασης και Ψυχαγωγίας (χωρίς τα κανάλια COSMOTE SPORT) το ποσό των 125€ ανεξάρτητα από το μήνα της κατάργησης εντός του 12μηνου,

  5. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.

  6. Για τα πακέτα για ξενοδοχεία καταβάλλεται εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 49 €/αποκωδικοποιητή.

  7. Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιαδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και € 169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.

  8. Οι υπηρεσίες MOVIES CLUB & Adult Pack δεν διατίθενται στα Επαγγελματικά Πακέτα.

  9. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.