Όροι και προϋποθέσεις αγοράς των πακέτων της COSMOTE TV Streaming

1.Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016. Η Εκμίσθωση Εξοπλισμού δεν υπόκειται σε Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης. 

2.Τα COSMOTE TV Πακέτα Συμβολαίου παρέχονται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη ή 24μηνη διάρκεια δέσμευσης, ανάλογα με το πακέτο και απευθύνονται σε νέους Οικιακούς πελάτες. Μετά την διάρκεια δέσμευση οι τιμές των πακέτων διαμορφώνονται ως εξής: 

Entry Pack: 10,00€/μήνα
Cinema Pack: 17,00€/μήνα
Sports Pack: 27,00€/μήνα
Full Pack: 30,00€/μήνα

Σε περίπτωση που η σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Συνδρομητής θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό του το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά (Α και Β): 

Ποσό Α: Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου (διαφορά μεταξύ των τιμών του παγίου του προγράμματος εντός και εκτός δέσμευσης) μέχρι τη στιγμή της διακοπής. 

Ποσό Β: Το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Επισημαίνεται ότι, εάν ο Πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα 2 μηνών από την έναρξή της, θα χρεωθεί τα πάγια εκτός δέσμευσης 2 μηνών (τιμή καταλόγου).

 

3.Τα πακέτα COSMOTE Double Play plus TV παρέχονται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24μηνη διάρκεια δέσμευσης. Μετά την διάρκεια δέσμευση οι τιμές των πακέτων διαμορφώνονται ως εξής: 

COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus Cinema Pack: 62,72€
COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus Full Pack: 72,55€

COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus Cinema Pack: 67,72€
COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus Full Pack: 77,55€

COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus Cinema Pack: 76,72€
COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus Full Pack: 86,54€

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%, Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016 και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας. Η Εκμίσθωση Εξοπλισμού δεν υπόκειται σε Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης. 

Aφορούν συνδέσεις 24μηνης διάρκειας σε Τηλεφωνική Γραμμή (ευρυζωνική ή PSTN) με 1 κανάλι φωνής.

Για Τηλεφωνική Γραμμή με δυο κανάλια φωνής (ευρυζωνική ή ISDN BRA), η μηνιαία χρέωση επαυξάνεται κατά €6,50.

Για νέα Τηλεφωνική Γραμμή ΟΤΕ, χρεώνεται εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης €36,38. Το τέλος ενεργοποίησης δεν υπόκειται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.

Ο ρυθμός κάλυψης του συμπεριλαμβανομένου χρόνου ομιλίας είναι με βήμα χρέωσης το λεπτό. Μετά την εξάντληση του συμπεριλαμβανομένου χρόνου, οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής (με βήμα χρέωσης ανά λεπτό): (α) οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με €0,50/λεπτό, (β) οι κλήσεις προς διεθνή σταθερά & κινητά χρεώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου διεθνών.

O εξοπλισμός υποστηρίζεται για βλάβες (μη υπευθυνότητας πελάτη) καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σε περίπτωση κατάργησης της Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιστραφεί σε κατάστημα Ομίλου ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Διαφορετικά, θα υπάρχει χρέωση βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση επιλογής εξοπλισμού Speedport Plus ή ZTE H1600 η χρέωση διαμορφώνεται στα €60,00. Υπάρχει τέλος μη επιστροφής εξοπλισμού για το Android Box το οποίο είναι €99,00. Οι χρεώσεις αυτές δεν υπόκεινται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.

Σε περίπτωση που η σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο μπορεί να είναι: 

i. Εάν η διακοπή γίνει εντός των δύο πρώτων μηνών του συμβοαλίου, ο συνδρομητής καταβάλει τα πάγια δύο (2) μηνών, πέραν των παγίων που αντιστοιχούν στο χρόνο εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τους εναπομείναντες μήνες, μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης μείον δύο μήνες. 
ii. Εάν η διακοπή γίνει μετά τον 2ο μήνα του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει το ένα τέταρτο (1/4) του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποστελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας διάστημα μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και καασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τα τρία τέταρτα (3/4) του εναπομείναντος διαστήματος/μηνών, από τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης. 

Ως πάγιο λαμβάνεται το καταβαλλόμενο μηνιαίως από τον συνδρομητή κατά την διάρκεια της ορισμένου χρόνου σύμβασης. 
Το Τέλος Αποδέσμευσης περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016 και δεν υπόκειται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας. 

4. Τα Μηνιαία Πακέτα χωρίς εξοπλισμό παρέχονται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια παραμονής ένα (1) μήνα. Μετά την διάρκεια παραμονής οι τιμές παραμένουν οι ίδιες.

5. Το COSMOTE TV Sports Daily Pass παρέχεται με εφάπαξ χρέωση με δυνατότητα να ενεργοποιηθεί έως και ένα μήνα μετά από την στιγμή της αγοράς του. Εφόσον ενεργοποιηθεί θα είναι διαθέσιμο για ένα 24ωρο. Με την αγορά του Sports Daily Pass δεν δύναται να ενεργοποιηθεί και το πακέτο των επιπλέον συσκευών.

6. Για την λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται: 

σύνδεση με το COSMOTE id που έχει οριστεί κατά την παραγγελία της υπηρεσίας

σύνδεση xDsl internet ΟΤΕ, ή άλλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας ή και ή/και σύνδεση κινητής τηλεφωνίας COSMOTE ή άλλου παρόχου.

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται: 

μέσα από το Android TV αποκωδικοποιητή, επιλέγοντας την εφαρμογή COSMOTE TV

μέσα από την Smart TV σου

από φορητές συσκευές γίνεται εγκαθιστώντας το νέο application «COSMOTE TV»  που είναι διαθέσιμο για smartphone & tablets (Android & iOS)

από υπολογιστή μέσα από στη σελίδα www.cosmotetvott.gr 

Η συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

Αναλυτικά στοιχεία για την χρήση της υπηρεσίας στις διάφορες συσκευές μπορείς να βρεις στην σελίδα https://www.cosmote.gr/portal/sindesi-me-tin-ipiresia-ott 

7.Η υπηρεσία παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας του Android TV Αποκωδικοποιητή. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.

Ο αποκωδικοποιητής διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση βλάβης αντικαθίσταται δωρεάν. 

Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιαδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99.

8. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε 5 συσκευές και αναπαραγωγή του περιεχομένου να γίνεται σε 1. Με την προσθήκη του πακέτου επιπλέον συσκευών, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης θέασης σε 3 οθόνες για όλο το περιεχόμενο πλην του αθλητικού, που είναι διαθέσιμο σε 1 οθόνη. Το πακέτο επιπλέον συσκευών διατίθεται με χρέωση 5,00€/μήνα ενώ για τα πακέτα COSMOTE DP plus TV & πακέτα συμβολαίου διατίθεται δωρεάν. Για τα Μηνιαία Πακέτα διατίθεται δωρεάν έως το τέλος του 2024.

9. Η προβολή του περιεχομένου τns υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα. Επιπλέον οι συνδρομητές COSMOTE TV Streaming μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία όταν βρίσκονται προσωρινά εκτός Ελλάδος και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης & να απολαμβάνουν στις φορητές τους συσκευές (tablet, smartphone, laptop) το ίδιο περιεχόμενο, στο ίδιο πλήθος συσκευών και με τις ίδιες λειτουργικότητες που προσφέρονται στην Ελλάδα. 

10. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας MOVIES CLUB. Οι συνδρομητές των ευέλικτων πακέτων (Μηνιαία πακέτα χωρίς εξοπλισμό & Daily Pass) που έχουν επιλέξει να αποκτήσουν την υπηρεσία με χρήση κάρτας δεν δύναται να ενοικιάσουν ταινίες από τον κατάλογο του Movies Club.

11. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.