ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ COSMOTE TV (Data Privacy Notice)

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε  σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γενικά  από τον ΟΤΕ παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice), που μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της COSMOTE στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/dataprivacypolicy.html

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση της υπηρεσίας COSMOTE TV (εφεξής η «Υπηρεσία»).  Το παρόν αποτελεί ειδικότερο ενημερωτικό κείμενο και ερμηνεύεται πάντα σε συνδυασμό με το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η Υπηρεσία είναι η τηλεοπτική (γραμμική) και κατά παραγγελία (μη γραμμική/on demand) μετάδοση προγραμμάτων της COSMOTE TV στον συνδρομητή (Συνδρομητής) έναντι μηνιαίου τιμήματος (Συνδρομή). Η Υπηρεσία διατίθεται είτε Μέσω Δορυφόρου είτε  Μέσω STREAMING. Η Μέσω STREAMING Υπηρεσία  παρέχεται και σαν πρόσθετη υπηρεσία (add-on) στη Μέσω Δορυφόρου Υπηρεσία.  

Η θέαση γίνεται:
- Στην Μέσω Δορυφόρου Υπηρεσία με τη χρήση συμβατού τερματικού εξοπλισμού (αποκωδικοποιητής και δορυφορική κάρτα) και κεραιοσυστήματος. 

- Στην Μέσω STREAMING Υπηρεσία: α) με τη χρήση της εφαρμογής COSMOTE TV (εφεξής «Εφαρμογή»), για θέαση σε κινητό τηλέφωνο smartphone, tablet, και Smart TV, β) μέσω του διαδικτυακού τόπου cosmotetvott.gr για θέαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop ή laptop), γ) με τη χρήση συμβατού εξοπλισμού Android TV STB μέσω της Εφαρμογής. 
 

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής “ΟΤΕ”), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99).

Ο ΟΤΕ έχει ορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer). 

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818 ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us
 

2. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Νομική Βάση Επεξεργασίας : Εκτέλεση Σύμβασης

Σκοπός

Δεδομένα

Παραδείγματα

Χρόνος διατήρησης

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο προσυμβατικό στάδιο ή για την σύναψη της  σύμβασης

 • Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

 • Πακέτο και τύπος συνδρομής

 • Διεύθυνση

 • ΑΦΜ

 • Αναγνωριστικό σύνδεσης (SRN)

 • Κωδικός πελάτη

5 έτη από τη λήξη της σύμβασης εκτός αν παραμένετε ενεργός συνδρομητής άλλων υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα, που ισχύει για τις υπηρεσίες αυτές

 • Όνομα πατρός

 • ΑΔΤ ή διαβατηρίου

 • Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και αρ. τηλεφώνου)

 • Ενεργές πρόσθετες υπηρεσίες

 • Αριθμός εξοπλισμού και συνδρομητικής κάρτας

 • Ταυτότητα συνδρομητή (subscriber id)

 • Κωδικός Λογαριασμού

14 μήνες από τη λήξη της σύμβασης, εκτός αν παραμένετε ενεργός συνδρομητής άλλων υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, που ισχύει για τις υπηρεσίες αυτές.

Τιμολόγηση υπηρεσίας

Δεδομένα Τιμολόγησης

 • Στοιχεία λογαριασμών,

 • Πληρωμές,

 • Οφειλές

Ενεργοί συνδρομητές: 20 έτη

Ανενεργοί: 12 έτη από την εξόφληση οφειλών.

Παροχή υπηρεσίας

Δεδομένα παραμετροποίησης

 • Πακέτο και τύπος συνδρομής

 • Ενεργές πρόσθετες υπηρεσίες

 • Υπο-λογαριασμοί (προφίλ) που έχουν δημιουργηθεί με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις τους

 • Όριο ενοικιάσεων εφόσον έχει τεθεί από εσάς ή από τον ΟΤΕ

 • PIN (κρυπτογραφημένο)

 • Αριθμός εξοπλισμού και συνδρομητικής κάρτας

 • Ταυτότητα συνδρομητή (subscriber id)

 • Αναγνωριστικό σύνδεσης (SRN)

Όσο είναι ενεργή η υπηρεσία

Δεδομένα χρήσης

(μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία)

 • Ταυτότητα συνδρομητή (subscriber id)

 • Προφίλ που έχουν δημιουργηθεί

 • Τύπος χρησιμοποιούμενης συσκευής

 • Πακέτο και  τύπος συνδρομής

 • Μίσθωση ταινιών

 • Προγράμματα που παρακολουθείτε

 • Ημερομηνία/ώρα & διάρκεια θέασης

 • Ορισμός αγαπημένων καναλιών ή εν γένει προγραμμάτων

 • Προγράμματα που δεν έχετε ολοκληρώσει

 • Προγράμματα που δηλώσατε πως σας άρεσαν/δεν σας άρεσαν (like/dislike)

1 έτος από την δημιουργία των δεδομένων και σε περίπτωση λύσης ή λήξης του συμβολαίου σας τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως. 

Δεδομένα  Cosmote ID

(μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία)

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία γίνεται μέσω λογαριασμού Cosmote ID. To COSMOTE id παρέχει στους Εγγεγραμμένους Χρήστες την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές που παρέχονται από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ με τον ίδιο κωδικό μέσω της ευκολίας «single sign on».  Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω τουCosmote ID μπορείτε να βρείτε στο: https://account.cosmote.gr/  στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ισχύει ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων που αναφέρεται στο αντίστοιχο κείμενο για το COSMOTE id

Μισθώσεις Ταινιών μέσω της υπηρεσίας Cosmote Movies Club

(μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία)

 • Ταινία

 • Ημερομηνία και ώρα ενοικίασης

2 έτη από την ημερομηνία μίσθωσης 

Εξυπηρέτηση συνδρομητή

Δεδομένα εξυπηρέτησης

 • Αιτήματα, παράπονα

 • Ημερομηνία & ώρα υποβολής / επίλυσης

 

 

 

 

 • Καταγεγραμμένες συνομιλίες με το τηλεφωνικό κέντρο

14 μήνες από τη λήξη της σύμβασης εκτός αν παραμένετε ενεργός συνδρομητής άλλων υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα, που ισχύει για τις υπηρεσίες αυτές. 

6 μήνες   ενώ  οι ηχογραφημένες οδηγίες που δίνετε κατά την επικοινωνία σας μέσω του συστήματος ΙVR (Interactive Voice Response), διατηρούνται με την μορφή voice to text επίσης για έξι (6) μήνες. 

Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας & Διαχείριση προβλημάτων Εξοπλισμού

Δεδομένα Android TV αποκωδικοποιητών

(μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία)

 • Μέρος της IP Διεύθυνσης του αποκωδικοποιητή

48 ώρες

 • Διεύθυνση υλικού (mac address) του αποκωδικοποιητή

Δεν αποθηκεύεται

 • Σειριακός αριθμός του αποκωδικοποιητή

 • Pseudonymised Device Identifier

Για όσο διάστημα είναι ενεργός ο συνδρομητής

Αποστολή ενημερώσεων (ενημερώσεις για αλλαγές στην υπηρεσία, για δώρα, για το λογαριασμό σας κτλ)

Στοιχεία επικοινωνίας

 • e-mail, τηλέφωνο

14 μήνες από τη λήξη της σύμβασης, εκτός αν παραμένετε ενεργός συνδρομητής άλλων υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, που ισχύει για τις υπηρεσίες αυτές

Νομική Βάση Επεξεργασίας : έννομο συμφέρον

Σκοπός

Περιγραφή

Δυνατότητα εξαίρεσης

Παροχή εξατομικευμένων προτάσεων περιεχομένου*

(μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία)

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα σύμβασης και χρήσης με σκοπό να σας προτείνουμε περιεχόμενο που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία, οι προτάσεις που θα εμφανίζονται θα είναι γενικές.

Μενού Προσωπικά δεδομένα – Επιλογές Προσωπικών Δεδομένων - Προσωποποιημένη Εμπειρία Θέασης στην Εφαρμογή και στην ιστοσελίδα.

Άσκηση νόμιμου δικαιώματος  - διασφάλιση εσόδων μέσω της καταπολέμησης της πειρατείας

Επεξεργαζόμαστε περιορισμένα δεδομένα (ΑΦΜ, Διεύθυνση, Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία, Κωδικός Πελάτη, Αναγνωριστικό Σύνδεσης, Πακέτο και τύπος συνδρομής) με σκοπό την διακρίβωση παράνομης συμπεριφοράς ιδίως μέσω της  άνευ αδείας  του ΟΤΕ  χρήσης ιδιωτικής συνδρομής σε επαγγελματικούς χώρους ή μέσω της προβολής οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω πειρατικών συνδρομών με σκοπό την σύναψη σύμβασης  και την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας    

- Άσκηση δικαιώματος εναντίωσης με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Για την εξυπηρέτηση αιτημάτων ή παραπόνων αναφορικά με δώρα/παροχές.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, όπως πληροφορίες για τα δώρα που σας έχουν αποδοθεί, σχετικές επικοινωνίες που έχετε λάβει, η ημερομηνία/ώρα που τα ενεργοποιήσατε και τα στοιχεία επικοινωνίας για τη λήψη του δώρου με σκοπό την επιβεβαίωση λήψης ή μη του δώρου σας και λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

- Άσκηση δικαιώματος εναντίωσης με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Για την αποστολή ερευνών ικανοποίησης ή αξιολόγησης των υπηρεσιών μας ή της εξυπηρέτησης που σας παρέχουμε.

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπως τυχόν έρευνες στις οποίες έχετε ήδη λάβει μέρος, καθώς και τις απαντήσεις που έχετε δώσει με σκοπό την  εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την βελτίωση των υπηρεσιών μας.

- Άσκηση δικαιώματος εναντίωσης με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Για την μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τον αντίστοιχο περιορισμό των επισφαλειών.     

α) Η Εταιρεία διενεργεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνδρομητών και συγκεκριμένα Δεδομένων Σύμβασης, Δεδομένων Τιμολόγησης και Δεδομένα Εξυπηρέτησης, προκειμένου να ενημερώνει για την ληξιπρόθεσμη οφειλής σας με τους ακόλουθους τρόπους: την αποστολή ενημερωτικού sms, email ή επιστολής με σκοπό την υπενθύμιση της οφειλής σας και των τρόπων αποπληρωμής αυτής ή την αποστολή προηχογραφημένης αυτόματης ηχητικής ειδοποίησης (IVR) με αντίστοιχο περιεχόμενο.

β) Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής, διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών σύμφωνα με τον Ν. 3758/2009 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με σκοπό την ενημέρωσή σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής τους, κατ' εντολή και για λογαριασμό μας.  Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζουμε Απλά Προσωπικά Δεδομένα στις πιο κάτω αναφερόμενες εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών και σε συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία.

- Άσκηση δικαιώματος εναντίωσης με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Άσκηση δικαιώματος εναντίωσης με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Διενέργεια προ συμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες επί πιστώσει, δηλαδή με βάση κύκλους τιμολόγησης και εκ των υστέρων πληρωμής, αλλά και λόγω παροχής επιδοτήσεων και χορήγησης εξοπλισμού με παρακράτηση κυριότητας. 


Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμούμε την συναλλαγή με αξιόπιστους συνδρομητές και την αποτροπή της γέννησης ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτόν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την  πιστοληπτική αξιολόγηση, η οποία λαμβάνει χώρα: α) για νέους συνδρομητές κατά το προσυμβατικό στάδιο και β) για υφιστάμενους συνδρομητές που αιτούνται νέα υπηρεσία
.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι:

1.Πληροφορίες σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή/ και  τυχόν διαγραφή οφειλής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων (write off).

2. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αιτείστε.

Για νομικά πρόσωπα:

3.Πληροφορίες συναλλακτικής συμπεριφοράς από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης.

Άσκηση δικαιώματος εναντίωσης με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης και δεδομένα από την συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, 

με σκοπό την εξαγωγή  συμπερασμάτων και την βελτίωση των    υπηρεσιών και προωθητικών ενεργειών μας
 

Νομική Βάση Επεξεργασίας : συγκατάθεση

Σκοπός

Περισσότερες Πληροφορίες

Βελτίωση υπηρεσίας & περιεχομένου βάσει τηλεθέαση: για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε δεδομένα που συλλέγονται μέσω ιχνηλατών στην εφαρμογή Cosmote TV και στον διαδικτυακό τόπο cosmotetvott.gr

(μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία)

 • Πληροφορίες στην ενότητα 5.2, παρακάτω

Εμπορική προώθηση των υπηρεσιών μας. Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές που έχετε λάβει (π.χ. ημερομηνία / ώρα αποστολής μηνυμάτων ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, είδος προσφοράς), πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκρισή σας σε αυτές, ενημερώσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες κτλ.

 • Ειδικότερα για ενημερώσεις στην Εφαρμογή και ειδοποιήσεις στη συσκευή) πληροφορίες στην ενότητα 4, παρακάτω.

Δημιουργία ατομικού προφίλ συνδρομητή και χρήστη με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων από τον Όμιλο ΟΤΕ με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

 • Το σχετικό ενημερωτικό κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της COSMOTE στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων - Δημιουργία ατομικού/εταιρικού προφίλ.

(https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/profiling_consent.html)

Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων  (newsletter), μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με σκοπό την ενημέρωσή σας για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές της COSMOTE TV για τις κατηγορίες περιεχομένου της COSMOTE TV που θα δηλώσεις ότι σε ενδιαφέρουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσεις.

Νομική Βάση Επεξεργασίας : έννομη υποχρέωση

Σκοπός

Δεδομένα

Παραδείγματα

Χρόνος διατήρησης

Επαλήθευση του κράτους διαμονής του συνδρομητή της υπηρεσίας εντός ΕΕ σύμφωνα με τις  διατάξεις του υπ’ αριθμ. 1128/2017 Κανονισμού της ΕΕ για την διασυνοριακή φορητότητα  στις επιγραμμικές  υπηρεσίες περιεχομένου

(μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία)

Δεδομένα παραμετροποίησης

 • διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address)
 • τύπος συσκευής του συνδρομητή μέσω της οποίας χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

14 μήνες και σε περίπτωση λύσης ή λήξης του συμβολαίου σας τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως.

 

3. Προσβάσεις (permissions) της Εφαρμογής  COSMOTE TV

Η λειτουργία της Μέσω STREAMING Υπηρεσίας προϋποθέτει την εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής, η οποία ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη, ενδέχεται να απαιτεί ή να ζητήσει προαιρετική πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα της τερματικής συσκευής του Συνδρομητή για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει:

 • Internet: η Εφαρμογή απαιτεί την πρόσβαση στο internet ώστε να κάνει χρήση και θέαση της Μέσω STREAMING Υπηρεσίας.
 • Τύπος δικτύου: η εφαρμογή απαιτεί να αναγνωρίζει τον τύπο δικτύου (σταθερής μέσω WiFi ή κινητού δικτύου μέσω 4G/5G)  για να έχει πρόσβαση στην κατάσταση του δικτύου
 • Κατάσταση WiFi: Ενημέρωση ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μέσω wifi
 • Storage: Για να μπορεί να γράφει στην μνήμη και να αναπαράγει οπτικοακουστικό περιεχόμενο
 • Επιπλέον, μέσω της Εφαρμογής αποστέλλεται αίτημα για να  λαμβάνετε ενημερώσεις (push notifications), αν η αποστολή αυτή υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας.
   

4. Εμφάνιση ειδοποιήσεων (push notifications) και μηνυμάτων μέσω της Εφαρμογής COSMOTE TV

Η Υπηρεσία COSMOTE TV Streaming στέλνει  μηνύματα με ενημερώσεις/νέα μέσω της Eφαρμογής ή/και μέσω ειδοποιήσεων-push notifications, εφόσον η συσκευή υποστηρίζει την λήψη notifications (smartphone/tablet) και είναι ενεργή η σχετική επιλογή. Τα μηνύματα μπορείτε να τα δείτε μέσα στο μενού της Εφαρμογής επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο. Τα μηνύματα για ενημερώσεις/νέα αφορούν για παράδειγμα νέες λειτουργικότητες, νέο περιεχόμενο, θέματα διαθεσιμότητας της Μέσω STREAMING Υπηρεσίας, ενημερώσεις για το λογαριασμό σας.

Επίσης, εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, στέλνουμε μηνύματα με προτάσεις, όπως προσφορές και διαγωνισμούς για την Μέσω STREAMING Υπηρεσία ή/και άλλα προϊόντα/υπηρεσίες του Ομίλου ΟΤΕ. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών διαμορφώνεται, με βάση το πακέτο που έχετε ενεργοποιήσει, τους τύπους συσκευών που χρησιμοποιείτε για τη θέαση, τα προφίλ που έχετε δημιουργήσει κ.α.

Τέλος, σε περίπτωση που έχετε συναινέσει στη δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ συνδρομητή με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων από τον Όμιλο ΟΤΕ, ενδέχεται να λαμβάνετε και εξατομικευμένες προσφορές. Το σχετικό ενημερωτικό με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της COSMOTE στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων / Δημιουργία ατομικού / εταιρικού προφίλ.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παραλαβή μηνυμάτων μέσα από το μενού Προσωπικά Δεδομένα / Επιλογές Επικοινωνίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την λήψη ειδοποιήσεων-push notifications στις συσκευές που το υποστηρίζουν (smartphone/tablets) μεταβαίνοντας  στην ενότητα Ρυθμίσεις/Ειδοποιήσεις.

Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αναγκαίες ενημερώσεις που θα πρέπει να στείλουμε, όπως την ενημέρωση για την έκδοση του λογαριασμού σας μέσω SMS,  την ανανέωση του συμβολαίου, αλλαγές σε όρους χρήσης ή ενημερώσεις για τεχνικά θέματα  κ.α.

 

5. Ποιοι ιχνηλάτες (trackers/cookies) χρησιμοποιούνται στην Εφαρμογή Cosmote TV για την μέσω STREAMING Υπηρεσία και για ποιο σκοπό;

  1. Trackers Αναγκαίοι και Λειτουργικότητας

Οι trackers (ιχνηλάτες) αυτοί είναι τεχνικά απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της Eφαρμογής COSMOTE TV. Είναι πάντα  ενεργοποιημένοι και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Μέσω STREAMING Υπηρεσία μέσω της Εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο smartphone, tablet και Android TV χρησιμοποιείται ο παρακάτω μηχανισμός για την επίλυση τεχνικών σφαλμάτων:

Ιχνηλάτης

Διάρκεια λειτουργίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Αποδέκτες

Firebase Crashlytics

3 μήνες

OTE

Google

 

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Μέσω STREAMING Υπηρεσία μέσω του ιστοτόπου www.cosmotetvott.gr (στο εξής Ιστοσελίδα) χρησιμοποιούνται trackers/cookies για την αναγνώριση ή/και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγετε στον ιστότοπο για όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, για τη σύνδεση σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια της υπηρεσίας, για την πραγματοποίηση τεχνικής κατανομής φορτίου (load balancing), για την επίλυση τεχνικών σφαλμάτων της Ιστοσελίδας και για τη διατήρηση των επιλογών σας σχετικά με την παρουσίαση του ιστότοπου, (π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κτλ.). Οι trackers αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση τους η Ιστοσελίδα  ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.

Ιχνηλάτης

Διάρκεια λειτουργίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Αποδέκτες

COSMOTE_Cookies_Accepted

1 Μήνα

OTE

-

auth

1 Μήνα

OTE

-

guest

Session

OTE

-

mwauthco

1 Μήνα

OTE

-

D_A

1 Μήνα

OTE

-

JSESSIONID

Session

OTE

-

_dc_gtm_{id}

1 Χρόνο

OTE

-

GUEST_LANGUAGE_ID

2 Χρόνια

OTE

-

iPlanetDirectoryProExtProd

Session

OTE

COOKIE_SUPPORT

2 Χρόνια

OTE

-

LFR_SESSION_STATE_{id}

Session

OTE

-

SameSite

Session

OTE

-

lastChannel

-

OTE

-

devM

-

OTE

-

cookiesVersion

-

OTE

-

menu

Session

OTE

-

startParams

Session

OTE

-

loginParams

Session

OTE

-

switch

Session

OTE

-

guide

Session

OTE

-

la

Session

OTE

-

 

5.2 Trackers Επιδόσεων

Η Μέσω Streaming Υπηρεσία χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Διαγνωστικά»- QoE (Tracker Επιδόσεων), ώστε να συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες δεν ταυτοποιούν άμεσα τον χρήστη (ψευδώνυμες), με σκοπό τη βελτίωσή της. Η λειτουργία «Διαγνωστικά» χρησιμοποιείται μόνο εφόσον o Συνδρομητής δώσει την συγκατάθεσή του και αφορά όλες τις συσκευές και τους υπο-λογαριασμούς (προφίλ) των χρηστών της Μέσω STREAMING Υπηρεσίας (στο εξής Χρήστες). Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει τους Χρήστες σχετικά με αυτή την επεξεργασία.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία «Διαγνωστικά» χρησιμοποιείται για να:

 • εντοπίζουμε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή του περιεχομένου και να προβαίνουμε σε ενέργειες, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργία της εφαρμογής.
 • προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της Μέσω STREAMING Υπηρεσίας με βάση την τηλεθέαση.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι:

 • Αναγνωριστικά της συσκευής και του Χρήστη, όπως η διεύθυνση MAC, ο σειριακός αριθμός του Android STB, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address),  το αναγνωριστικό του Συνδρομητή και τα αναγνωριστικά των υπο-λογαριασμών (προφίλ).
 • Χαρακτηριστικά της συσκευής, όπως λειτουργικό σύστημα, έκδοση firmware, έκδοση φυλλομετρητή.
 • Τα προγράμματα που παρακολουθείτε, συμπεριλαμβανομένων των: ημερομηνία, ώρα, διάρκεια παρακολούθησης.
 • Δείκτες μέτρησης ποιότητας, όπως χρόνοι απόκρισης και σφάλματα.

Τα δεδομένα διατηρούνται για τρία (3) έτη σε ψευδώνυμη μορφή.

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας στο μενού Προσωπικά δεδομένα – Επιλογές Προσωπικών Δεδομένων - Trackers Επιδόσεων στην Εφαρμογή και στην Ιστοσελίδα.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Οι γενικές κατηγορίες αποδεκτών περιγράφονται στη Γενική Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων.

Ειδικότεροι αποδέκτες δεδομένων για την Υπηρεσία είναι:

- η εταιρεία Comcast Technology Solutions η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας (μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία).

- η εταιρεία Think Analytics η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου στο συνδρομητή (μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία).

η εταιρεία Nice People at Work η οποία εδρεύει στην Ε.Ε. και συμβάλει στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας με την ανάλυση διαγνωστικών δεδομένων από την εφαρμογή (μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία).

Η εταιρία ARXNET η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία).

- H εταιρεία TATA ELXSI η οποία εδρεύει στην Ινδία στην οποία έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Android TV αποκωδικοποιητών και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων (μόνο για Μέσω STREAMING Υπηρεσία). Τα δεδομένα αποθηκεύονται εντός Ε.Ε.

- Εταιρείες, στις οποίες αναθέτουμε την διενέργεια (επιτόπιων ή άλλων) ελέγχων με σκοπό την διακρίβωση τυχόν παράνομης δραστηριότητας ιδίως μέσω της  άνευ αδείας  του ΟΤΕ   χρήσης ιδιωτικής συνδρομής σε επαγγελματικούς χώρους ή μέσω της προβολής οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω πειρατικών συνδρομών. Σκοπός του διενεργούμενου ελέγχου είναι η σύναψη της κατάλληλης σύμβασης συνδρομής για την παροχή των Υπηρεσιών COSMOTE TV σε αντικατάσταση της παράνομης/ πειρατικής συνδρομής ή η  άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του ΟΤΕ μέσω της προσφυγής στις αρμόδιες αρχές και/ή στα αρμόδια Δικαστήρια.

- Τους  συνεργαζόμενους τεχνικούς εγκαταστάσεων COSMOTE TV, εφόσον έχετε αιτηθεί την εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μέσω Δορυφόρου από τον ΟΤΕ.

Οι ως άνω αποδέκτες λειτουργούν για λογαριασμό του ΟΤΕ και αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας οδηγίες και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ  εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται από εταιρείες εκτός Ε.Ε μόνο σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή έχουν συμφωνηθεί κατάλληλες συμβατικές ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν των ανωτέρω συνεργατών, ο ΟΤΕ  δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους μας επιβληθεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

Πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).

Διαγραφή

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Περιορισμός της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων).

Φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή

Εναντίωση

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή/και την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr ή επιστολή στη διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων»,  αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Ο ΟΤΕ θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

 

8. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο ΟΤΕ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη ιστοσελίδα της COSMOTE στην ενότητα  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/dataprivacypolicy.html).

 

9. Που μπορώ να δω και να κατεβάσω το πλήρες κείμενο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε σε pdf το πλήρες κείμενο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Υπηρεσία, μέσα από την ιστοσελίδα της COSMOTE, επιλέγοντας την ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων - Ενημερώσεις Προστασίας Δεδομένων ανά Υπηρεσία - Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων COSMOTE TV (https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/Data_Privacy_Notice_COSMOTE_TV.pdf).

 

10. Ποια είναι η τελευταία έκδοση της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αναφορικά με την Υπηρεσία COSMOTE TV

Η Ενημέρωση Αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά με την Υπηρεσία COSMOTE TV τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 16/05/2024.

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν προσθήκες:  

α. Στην νομική βάση του έννομου συμφέροντος: προσθήκη κριτηρίων και λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου.

β. . Στην νομική βάση του έννομου συμφέροντος:  προσθήκη ειδικότερης αναφοράς σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τον περιορισμό των επισφαλειών.

γ. στην νομική βάση της συγκατάθεσης: προσθήκη σκοπού επεξεργασίας  αναφορικά με την αποστολή   ενημερωτικών μηνυμάτων  (newsletter).